Tirane, Shqiperi
+ (355) 68 202 6643
agroinput.jazxhi@gmail.com

Teldor

Teldor SC 500 permban 50 % fenhexamid. Fenhexamid eshte nje nga fungicidet me te rinj te grupit te hidroksianilideve me veprim dhe qendrueshmeri te larte. Ai ka veprim te shkelqyer ndaj kalbezimit gri (Botrytis cinerea) dhe kalbezimit te bardhe (Sclerotinia scleriotiorum).

  • Lende aktive e re me menyre te re veprimi, nuk ka çfaqje te rezistences
  • Efekt i shkelqyer per luftimin e kalbezimeve.
  • Efekt i gjate, qendrueshmeri e larte ne indet e bimeve te trajtuara.
  • Shume paqesor ndaj mjedisit, bleteve dhe faunes se dobishme. Shume i pershtatshem per programet e Luftes se Integruar
  • I pajtueshem me kulturat bujqesore
  • Toksicitet shume i ulet per njerezit dhe kafshet
  • Periudhe e shkurter karence

Per te pare apo shkarkuar informacione te metejshme klikoni ne linkun e meposhtem : Teldor.pdf

Category: