Tirane, Shqiperi
+ (355) 68 202 6643
agroinput.jazxhi@gmail.com

Mbroni prodhimet bujqësore

Kulturat bujqësore dhe prodhimet e tyre preken nga një numër i madh sëmundjesh, dëmtuesish, dhe barërash të këqinj që mund të çojnë në dëmtim dhe humbje të prodhimit. Për të shmangur dëmtimin e produkteve bujqësore duhet të ndiqet një program mbrojtjeje dhe trajtimesh parandaluese.

Ne, në bashkëpunim me BAYER , kemi përgatitur këto programe trajtimi dhe mbrojtje për kulturat si ; vreshti, pemët frutore, molla, dardha, perimet, agrumet dhe ulliri për të informuar fermerët, kultivuesit dhe tregtarët e inputeve bujqësore.

Programet e mbrojtjes dhe trajtimit