Tirane, Shqiperi
+ (355) 68 202 6643
agroinput.jazxhi@gmail.com

PRAKTIKË PROFESIONALE – PUNËSIM

Panairi i Karrierës në Universitetin Bujqësor të Tiranës (2019)

AGROINPUT është një derë e hapur për studentët, profesionistët dhe të gjithë individët e interesuar të cilët duan të rriten profesionalisht dhe angazhohen në fushën e bujqësisë, ekonomisë dhe marketingut. Ne presim çdo vit grupe studentësh, të sapo diplomuar, profesionistë që duan ti bashkohen kompanisë. AGROINPUT në Shkurt të 2019 ka nënshkruar një marrëveshje me Universitetin Bujqësor të Tiranës për praktikat profesionale dhe mundësitë e punësimit për studentët e programeve bachelor dhe master në mbrojtje bimësh, hortikulturë, menaxhim agrobiznesi dhe financë.

KU DO NA GJENII ?

  • Panairi i Karrierës në Universitetin Bujqësor të Tiranës
  • Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Bujqësor të Tiranës për programet bachelor dhe master.
  • Vizita, praktika mësimore, orë të hapura, trajnime në AGROINPUT
  • Kompania zhvillon trajnime dhe orë të hapura leksioni në ambientet e saj me studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës
  • Thirrje për internship/vënde vakante
  • Njoftim në median e shkruar/vizive (Gazeta,TV)
  • Njoftim në website dhe media sociale (facebook,instragram)
  • Njoftim në portalin GRADUA (http://www.graduaproject.com)

Cilat janë mundësitë për praktikë profesionale dhe punësim?

Agronom/specialist i ardhshëm
-Njohja me kompaninë, produktet dhe shërbimet që afron.
-Njohja e legjislacionit
-Trajnim/informim online.
-Fushata trajnuese në terren.
-Trajnim nga grupi i agronomëve të kompanisë. (terren ose farmaci)
-Rregullat për përdorimin,ambalazhimin,etiketimin,ruajtjen,tregtimin Përfitimet
Trajnim me specialistë
Trajnim interaktiv,
Orientim praktik.
Mundësitë
Menaxher shitjesh i specializuar
Farmacist
Konsulent

Financier / ekonomist i ardhshëm
Njohja me kompaninë, produktet dhe shërbimet që afron.
Njohja e legjislacionit
Njohja e dokumentave,programit të financës
Praktika import-eksport,regjime,përgatitje bilanci.
Trajnim nga shefi i financës.
Përfitimet
Trajnim me specialistë
Njohja e programeve,dokumentacionit
Orientim praktik.
Mundësitë
Financier
Asistent ekonomist

Marketues/promovues
Njohja me kompaninë, produktet dhe shërbimet që afron.
Njohja e strategjisë së komunikimit dhe marketingut.
Zhvillimi i fushatave online,në terren.
Kryerja e trajnimeve work-shopeve,anketimeve (online, në terren)
Ideimi dhe dizejnimi i fushatave,reklamave,posterave.
Përfitimet
Trajnim interaktiv
Njohuri marketingu dhe promovimi
Mundësi testimi dhe zhvillimi
Mundësitë
Marketues
Promovues marke
Dizenjues

Si të aplikoj ?
Dërgo CV-në dhe një letër motivimi në agroinput.jazxhi@gmail.com
Eja na vizito