Tirane, Shqiperi
+ (355) 68 202 6643
agroinput.jazxhi@gmail.com

Rreth Kompanise


Kujt i sherben AGROINPUT JAZXHI ?

 • AGROINPUT eshte furnizuesi kryesor per 400 farmaci bujqesore, mijra fermere dhe disa prej kantinave te prodhimit ne vend. Stafi i specializuar i agronomeve sherben cdo dite me produkte dhe konsulence agronomike si ne terren dhe ne pikat e shitjes se saj ne Tirane dhe Korce.

   Nëse je një prej agronomëve të ardhshëm ose mendon të hapësh nje farmaci bujqesore na kontakto.

 • AGROINPUT eshte subjekt i licensuar per ‘Sherbime nderhyrse higjeno-sanitare (dezinfektim, dezinsektim, deratizim). Furnizon me biocide te markes BAYER kompanite qe merren me sherbime te njejta. Kompania kryen sherbime DDD per subjekte tregtare, magazina, restorante, bare, ambiente te hapura, rezidenca familjare.

       Nese je kompani qe kryen sherbime per kontrollin e vektoreve dhe kerkon informacion mbi produktet, menyrat e aplikimit na kontakto.

Kush jane produktet qe ofron ?

 • Produkte per mbrojtjen e bimeve (fungicide, insekticide, herbicide)
 • Fare misri, gruri, jonxhe
 • Fare loliumi, terfili, panxhari
 • Tapet bari
 • Fara perimesh dhe lulesh
 • Plehera kimike, ushqyes per token dhe bimen.
 • Mjete profesionale bujqesore (gershere krastitje, thika per perdorim ne frutikulture, vreshtari)
 • Biocide per kontrollin e vektoreve (perdorim ne dezinfektim, dezinsektim, deratizim)

Ku ti gjejme produktet qe ofron ?

 • Ne cdo farmaci bujqesore ne Shqiperi
 • Na gjeni ne dy adresat tona : Zyrat qendrore Autostrada Tirane-Vore km.7                                                                                                        Filiali Rruga Korce-Bilisht , Lagjia 18

» Nese je agronom, kultivues dhe kerkon konsulence agronomike per mbrojtjen, trajtimet dhe produktet na kontakto.

Si te perfitojme nga sherbimet qe ofron AGROINPUT JAZXHI ?

 • AGROINPUT kryen takime, ore leksioni me studente te Universitetit Bujqesor te Tiranes dhe njerez te interesuar per bujqesine ( profesore, lektore, agronom, sipermarres)
 • Kompania cdo vit kryen trajnime ne rajone te ndryshme te vendit me tregetuesit e inputeve,fermeret dhe grupet e interesuara.

 » Na kontakto

Fokusi

 • Konsulence agronomike
 • Informim dhe trajnim
 • Promovimi i bujqesise
 • Produkte te sigurta
 • Ne Shqiperi dhe Kosove

Planet Aktuale

 • Kohet e fundit kompania ka vendosur te beje nje investim te ri, qe konsiston ne nje zgjerim te konsiderueshem te aktivitetit ne  fushen e grumbullimit, frigoriferimit, ruajtjes dhe tregtimit te frutave .
 • Krijimi i supermarketit te pare per inputet bujqesore. Te gjitha produktet dhe mjetet bujqesore profesionale ne nje vend te vetem.
 • Krijimi i nje platofme online per promovimin e bujqesise Shqiptare. Krijimi i lidhjeve me fermeret, prodhuesit dhe kompanite e huaja.
 • Prodhime bujqesore te shendetshme dhe te sigurta per te gjithe.
 • Promovimi i bujqesise dhe mbeshtetja e njerezve te angazhuar ne bujqesi.
 • Bujqesi dhe risi

Treguesit e suksesit


Rritja e cilesise se sherbimit (keshillim dhe trajnim i kryer nga specialistet me te mire te fushes si vendas edhe te huaj)
45%
Importimi dhe tregetimi i produkteve me te fundit
30%
Rritja e numrit te produkteve te tregtuara
25%