Tirane, Shqiperi
+ (355) 68 202 6643
agroinput.jazxhi@gmail.com

Rreth Kompanise


Objekti i veprimtarise se kompanise “AGROINPUT JAZXHI” shpk , qe nga momenti i krijimit dhe deri me sot, eshte zhvilluar dhe diversifikuar shume.

Fillimisht ajo u krijua si kompani per tregtim duke perfshire:

 • import-eksport, te plehrave kimike, pesticideve, farerave dhe fidaneve njekohesisht
 • prodhimin e farerave dhe fidaneve bujqesore
 • sherbime ne dezinfektim dhe deratizim
 •  tregtimin e produkteve te tjera te ndryshme per bujqesine

Referuar ecurise se mire. kompania e zgjeroi objektin e aktivitetit te saj duke shtuar aktivitetin e i ri-amballazhimit te preparateve per mbrojtjen e bimeve si dhe ekstensionin privat.

Se fundmi eshte shtuar aktiviteti i ndertimeve te ambjenteve frigoriferike, magazinave  te ruajtjes se frutave e perimeve, si dhe tregetimi i frutave dhe perimeve.

Qellimet

 • Shumellojshmeri produktesh
 • Produkte me efektivitet te larte
 • Cilesi e larte e pandryshueshme
 • Produkte pro mjedisit
 • Sherbim i gjithanshem

Planet Aktuale

Kohet e fundit kompania ka vendosur te beje nje investim te ri, qe konsiston ne nje zgjerim te konsiderueshem te aktivitetit ne  fushen e grumbullimit, frigoriferimit, ruajtjes dhe tregtimit te frutave .

 • Nje ambient i shendetshem dhe ushqim per te gjithe njerezit
 • Nje kompani qe shikon drejt te ardhmes  dhe synon te arrije suksesin per veten dhe partneret
 • Ne harmoni me natyren

Treguesit e suksesit


Rritja e cilesise se sherbimit (keshillim dhe trajnim i kryer nga specialistet me te mire te fushes si vendas edhe te huaj)
45%
Importimi dhe tregetimi i produkteve me te fundit
30%
Rritja e numrit te produkteve te tregtuara
25%